De goudprijs fluktueert met de vraag naar sieraden. Tegenwoordig investeren mensen over de hele wereld vaker geld in gouden juwelen dan voorheen, aangezien beleggingen in goud solide beleggingen worden genoemd. Deze stijging in het aantal beleggingen leidt dan ook tot een stijging van de goudprijzen.

Een andere factor die de goudprijs beïnvloedt is de verzwakking van de Amerikaanse dollar. De angst dat de Amerikaanse dollar zal blijven verzwakken heeft er toe geleid dat steeds meer particulieren in goud investeren en dit heeft er op zijn beurt weer toe geleid dat de goudprijs flink is gestegen. Met de stijging van de olieprijzen is er wereldwijd een stijging van de inflatoire druk geweest. In onzekere tijden hebben mensen de neiging om hun geld te verplaatsen naar stabiele, echte activa zoals goud, waardoor de goudprijzen stijgen. Zelfs de dreiging van terroristische aanslagen verandert de goudprijs, omdat beleggers dan liever beleggen in activa met een goede winkelwaarde zoals bijvoorbeeld goud. Dit komt doordat een aanval op de VS de economie kan verstoren waardoor bijvoorbeeld de vastgoedprijzen dalen terwijl dit geen materiële impact op de prijs van goud heeft. 

Hoe dan ook, wat de politieke en economische redenen ook zijn die leiden tot de schommeling van de goudprijs, er is een universeel aanvaard concept voor de Londense en de Amerikaanse goudprijs en dit wordt ook wel goldfixing genoemd. Dit is de procedure waarbij de goudprijs op de Londense markt wordt ingesteld met behulp van vijf leden van de London gold pool. Het biedt een erkend tarief voor de prijsbepaling van de goudproducten over de hele wereld. De eerste fixatie vond op 12 september 1919 plaats. Dit werd toen gedaan door de vijf belangrijkste goudkoloniehandelaars van die tijd. Op 21 januari 1980 behaalde de goldfixing zijn hoogste prijs van 850 dollar. Goldfixing vindt twee keer per dag plaats op hun kantoren en sinds 5 mei 2004 hebben ze hierover telefonisch overleg. Het is deze instelling die uiteindelijk de wereldwijde goudprijs bepaalt. 

Van de redactie van goudnl.nl

https://www.goudnl.nl