Toneel groep helvetia
Image default
Bedrijven

NDO onderzoek afhankelijk van het materiaal

MCI voert specliastisch NDO onderzoek uit vanuit de realiteit van de materiaalkunde en het bestudeerde materiaal. Het kan gaan om metalen, beton, composieten, legeringen, lassen… Bij NDO blijft, in tegenstelling tot bij specialitisch destructief onderzoek, het geteste materiaal bruikbaar. Alle NDO onderzoeken zoals ultrageluid, röntgenstraling, wervelstromen, thermografie, … worden door MCI in overweging genomen vooral een methodologie te selecteren.

De onderzoeksactiviteiten zijn voornamelijk gebaseerd op het modelleren van materialen en het uitvoeren van passende experimenten op monsters die representatief zijn voor de problemen. Aangezien ultrasone golven vaak worden gebruikt om materialen te controleren en te karakteriseren, wordt hun voortplanting bestudeerd om de gewenste eigenschappen te verkrijgen door inverse redenering.

Wetenschappelijke doelstellingen

Het niet-destructief onderzoek en de karakterisering met ultrageluid van materialen en structuren omvat een allesomvattende aanpak door MCI

De beschrijving van het materiaal is zeer belangrijk. De structuur is een begrensd medium met een gedefinieerde geometrie, bestaande uit een materiaal in een bepaalde mechanische toestand (bv. onder spanning of niet) en met bijzondere fysisch-chemische eigenschappen.

Er worden analytische of numerieke modellen ontwikkeld voor lasnaden, beton (aggregaten, porositeit, scheuren, …), vloeibaar natrium (gas, stromen), composieten, gelijmde verbindingen, …

Rekening houdend met de interacties tussen ultrasone golven en de op de ultrasone schaal beschreven materialen, zoals diffusie, multi-diffusie, demping, structuurgeluiden heeft niet-lineaire akoestiek vaak de voorkeur.

Minder vernietigend dan destructief onderzoek

NDO onderzoek is vraagt een meer verfijnde aanpak vergeleken met destructief onderzoek. De materiaalkunde heeft geleerd dat niet alle problemen kunnen vastgesteld worden met NDO onderzoek maar toch wordt het door MCI zoveel mogelijk toegepast. Dit soort onderzoek is nog altijd in volle evolutie. Er worden nog steeds nieuwe technieken om zwakheden in materialen vast te stellen en de levensduur van een materiaal zo goed mogelijk te voorspellen. Er worden akoestische, ultrasone, multi-technische technieken, röntgenonderzoek….gebruikt om de kleinste barstjes is een belastbaar materiaal vast te stellen.

https://www.m-c-i.nl/